Het bedrijf

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Hoppenbrouwers wordt al tientallen jaren bestuurd op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze manier van bedrijfsvoering zorgt al jaren voor een continu´teit op de korte Ún lange termijn en is goed voor onze mensen en onze omgeving. De laatste jaren komt daar steeds meer zorg bij voor een milieubewuste manier van werken. Deze aspecten worden ook verwoord in onze missie:

"Hoppenbrouwers Elektrotechniek is een innovatief bedrijf voor het leveren van specialistische Ún integrale oplossingen dat streeft naar duurzaam ondernemen. We willen, in Brabant, de beste partner zijn voor medewerkers, klanten en scholen."

In de dagelijkse gang van zaken zien we de effecten van deze missie terug in de intensieve samenwerking met scholen, het toepassen van (vernieuwende) duurzame producten, een ziekteverzuim van minder dan 2% en de hoge klant -en medewerkerstevredenheid.

Continue verbeteren en vernieuwen krijgt bij Hoppenbrouwers erg veel aandacht en dat geldt dus ook voor onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In samenwerking met de gemeente Tilburg, Avans Hogeschool en twee van onze klanten hebben we een MVO-project uitgevoerd, waarbij we onze MVO-activiteiten getoetst hebben aan de diverse richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor hebben we een beeld gekregen van onze stand van zaken op MVO-gebied: wat doen we goed en wat kan beter? De gemeente Tilburg kon dit project wel waarderen en gaf ons een subsidie.


We hebben een model ontwikkeld om de MVO-activiteiten te toetsen aan de ISO-richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000). Alle aspecten van MVO zijn erin opgenomen. Hoppenbrouwers blijkt een heel eind op de goede weg met MVO, op vrijwel alle terreinen. Zo zijn we ook ISO 14001 gecertificeerd. In deze norm zijn een aantal eisen op het gebied van milieu vastgelegd (lees hier meer over ons milieubeleid). Zoals het scheiden van afval, het in kaart brengen en beheersen van de totale CO2-uitstoot en het verminderen van papierverbruik. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden voor het reduceren van het energieverbruik bij onze klanten.

Wilt u meer lezen over MVO bij Hoppenbrouwers, klik dan hier.

Een aantal projecten op het gebied van duurzame energie, uitgevoerd door Hoppenbrouwers:

Zonnepanelen in de industrie: Waterzuivering Soerendonk

Innovatieve verlichting op basisschool de Krommen Hoek

Zonnepanelen op particuliere woning

Energiebesparing bij D÷hler

Energie besparen bij Navteq


 
Direct contact? bel 013 - 511 72 27 site by partout | Disclaimer