Disclaimer


Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

 

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan algemeen@hoppenbrouwers.nl

 

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. geen controle heeft. Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

 

2005 Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. Alle rechten voorbehouden.


 
Direct contact? bel 013 - 511 72 27 site by partout | Disclaimer