Gebruiksvergunning


De overheid heeft binnen het Bouwbesluit een aantal situaties gedefinieerd waarin u een gebruiksvergunning moet hebben. Het komt er globaal op neer dat u zon vergunning nodig heeft als u overdag meer dan vijftig volwassenen of meer dan tien kinderen in uw pand heeft. Voor overnachtingen gelden andere maatstaven. Ook als u brandgevaarlijke stoffen opslaat moet u over een vergunning beschikken.

 

Brand- en ontruimingbrandschade beperken
In de gebruiksvergunning staat op welke wijze u een aantal zaken in uw pand dient te organiseren. Het gaat hierbij om noodverlichting, brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De gebruiksvergunning is bedoeld om de kans op brand te verkleinen en de schade te beperken.

 

brandweer controleert
De gemeente verleent de vergunning en controleert regelmatig of nog steeds aan alle eisen wordt voldaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de brandweer: die heeft dan ook een belangrijke adviserende rol. De werkwijze kan per gemeente verschillen, maar doorgaans inspecteren brandweer en gemeente samen het pand waarvoor de gebruiksvergunning is aangevraagd. De brandweer brengt vervolgens advies uit aan de gemeente. De gemeente verstrekt dan, als aan alle voorwaarden is voldaan, de vergunning.

 

Hoppenbrouwers helpt

Hoppenbrouwers kent de inhoud van het Bouwbesluit en weet dus alles van de gebruiksvergunning. Wij kunnen:

  • u adviseren over te nemen maatregelen,
  • in samenwerking met de leveranciers een brandmeldinstallatie ontwerpen en aanleggen,
  • in samenwerking met de leveranciers een ontruimingsinstallatie ontwerpen en aanleggen,
  • in samenwerking met de leveranciers noodverlichting installeren,
  • via een onderhoudsovereenkomst zorgen dat de installatie in orde blijft,
  • met NEN 3140 inspecties uw installaties controleren en veilig houden.

  
Direct contact? bel 013 - 511 72 27 site by partout | Disclaimer