Terug


RWZI, Boxtel

Bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Boxtel hebben aanpassingen en uitbreidingen gerealiseerd:

  • Schakel- en besturingsinrichting: SCADA-systeem (iFix) en PLC-besturing (Modicon)
  • Terreinverlichting
  • Aarding- en blikseminstallatie
  • Glasvezelnetwerk
  • Meet- en regelinstallaties
  • Elektrotechnische installaties

Interview uit de ElektroView van oktober 2006

 

Hoppenbrouwers bouwt nieuwe software
Waterschap De Dommel werkt aan schoon afvalwater

 

Waterschap De Dommel in Boxtel beheert de kwaliteit en kwantiteit van het water in het stroomgebied van de Dommel. Acht rioolwaterzuiveringsinstallaties zorgen ervoor dat afvalwater schoon wordt geloosd op de rivieren in het gebied. De zuiveringsinstallatie in Boxtel werd onlangs uitgebreid en vernieuwd.

 

André Smits (links op de foto), projectleider bij het Waterschap, legt uit waarom uitbreiding noodzakelijk was: “Er waren twee redenen: capaciteit en kwaliteit. Als er veel aanbod van afvalwater is, bijvoorbeeld omdat het stevig regent, lozen we water zonder te zuiveren. Dat gebeurde te vaak: er was meer capaciteit nodig. Bovendien worden  aan de kwaliteit van het gezuiverde water steeds hogere eisen gesteld. Om te blijven voldoen aan de wetgeving moesten we aanpassingen doen. We hebben een aantal bassins bijgebouwd en de software aangepast en verder gestandaardiseerd.“

 

Inleven
Hoppenbrouwers heeft onder andere de software aangepast. Toine van Dartel (rechts op de foto), disciplineleider Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek bij De Dommel, is tevreden: “We wilden nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de software. Ik moet zeggen dat ik veel waardering heb voor de manier waarop Hoppenbrouwers dat aanpakt. Ze hebben echt de wil om zich in te leven, doen er alles aan om echt sámen met de klant tot het beste resultaat te komen. Dat lukte: na de oplevering van de software draaide de installatie meteen goed, er waren geen wijzigingen meer nodig. Het was plug-and-play en dat maak je niet vaak mee. We hebben een aantal oplossingen van hen tot standaard verheven. Dat is toch een compliment!”

André Smits en Toine van Dartel

Anders aanbesteden
Zoals gebruikelijk met dit soort projecten werd de leverancier gekozen na een aanbesteding. Dat ging niet helemaal van een leien dakje, vertelt André Smits: “Hoppenbrouwers had de voordeligste offerte, maar in onze ogen te weinig ervaring met zuiveringsinstallaties. We wilden daarom niet met hen in zee, maar daar waren ze het niet mee eens. Uiteindelijk kwam de rechter er aan te pas en die besloot dat de gevraagde specifieke ervaring niet relevant was. Toen hadden we onze twijfels bij dat oordeel, maar inmiddels moeten we hem toch wel gelijk geven. Hoppenbrouwers heeft uitstekend werk gedaan. Wij hebben ervan geleerd: natuurlijk moet een leverancier ervaring hebben met de materie, maar de onervarenheid in de branche bleek ook een frisse kijk op te leveren. Wij formuleren onze aanbestedingen nu anders, en er zijn diverse partijen die dat ook doen, naar aanleiding van dit project. Ze hebben met hun goede werk de aanbestedingswereld wakker geschud.”


Toegepaste producten & diensten


- Panelenbouw
- Waterwinning 
Direct contact? bel 013 - 511 72 27 site by partout | Disclaimer