Terug


Gemeente Utrecht

 

Interview uit de ElektroView van december 2004. Dit blad wordt drie keer per jaar door Hoppenbrouwers uitgegeven en beschrijft ons werk en onze klanten.

 

Hoppenbrouwers duikt het riool in: Meten in Utrecht

 

Het is geen alledaagse klus. Het monteren van zo’n veertig meters in de Utrechtse riolering. Hoppenbrouwers kwam als beste uit de bus bij een Europese aanbesteding en dus zien de Utrechtenaren nu regelmatig de Udenhoutse busjes hun grachten blokkeren.

 

“We hebben een theoretisch model van de werking van het rioolstelsel”, vertelt Marco van Bijnen, adviseur Stedelijk Water bij het Ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. “Maar ga er maar vanuit dat de praktijk toch net iets anders in elkaar zit. Hoe precies, daar willen we achterkomen. Daarom hangen we nu meetapparatuur op om allerlei gegevens te achterhalen. Zodat beleid en investeringen nog beter onderbouwd kunnen worden en we beter kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals een klimaatverandering.

 

Marco van Bijnen legt uit wat er allemaal gemeten wordt. “We meten, en dat doen we onder andere gewoon op het dak van het stadskantoor, de hoeveelheid neerslag. Die bepaalt namelijk de waterstand in het riool. Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in het neerslagpatroon. In de riolering zelf meten we, met verschillende meetinstrumenten, drie zaken: de troebelheid van het afvalwater, de verpompte hoeveelheid afvalwater en waterstanden. Daarvoor monteert Hoppenbrouwers meetapparatuur. Sommige hoog boven in het riool, maar een aantal ook op de bodem. De gegevens worden doorgestuurd naar een kastje op straat en eens in de twee maanden uitgelezen. Op twee locaties willen we vaker uitlezen en dat doen we via een GSM-modem.

 

De hoeveelheid gegevens uit de metingen is enorm. Ze worden in een database ingelezen en vervolgens wordt de praktijk vergeleken met het theoretische model. De informatie wordt op een website zichtbaar gemaakt. Marco van Bijnen: “We moeten de waterbeheerders, zoals het waterschap en Rijkswaterstaat, van deze informatie voorzien. Als we alle meetdata en analyses in rapporten zouden weergeven, worden het dikke pakken papier met veel bijlagen. Op de website is alle informatie veel gemakkelijker weer te geven en af te lezen.

 

Het installeren van de apparatuur duurt ongeveer drie weken. Ook de komende twee jaar zullen de busjes van Hoppenbrouwers in Utrecht rijden, om de gegevens uit te lezen en onderhoud te doen aan de meetinstrumenten. Marco van Bijnen is tevreden over het werk van Hoppenbrouwers: “Tja, het is natuurlijk niet altijd leuk werk. Het is werken in een besloten ruimte, daar gelden speciale veiligheidsregels. Die jongens moeten bijvoorbeeld gasmetingen doen voor ze naar beneden gaan. En het stinkt in het riool, soms zelfs zo erg dat ze gasmaskers op moeten. Maar ze doen goed werk. Je moet echt weten waar je mee bezig bent, hoe het straks allemaal gaat functioneren. Want dan kun je meedenken en de apparatuur op de juiste wijze monteren. En dat doen die jongens goed!”


Toegepaste producten & diensten


- Panelenbouw 
Direct contact? bel 013 - 511 72 27 site by partout | Disclaimer